Nagani

ဆင္းရဲျခင္း လြတ္ကင္းေအာင္ လမ္းျပေဆာင္ပါမည္။ NAGANI FOR PEOPLE

နဂါးနီ အေျခခံေမာ္တာ စက္ႀကီးခ်ဳပ္အခမဲ့သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာေသာသင္တန္းသူတစ္ဦး မွ ေမးၿမန္း ေနစဥ္

နဂါးနီ အေျခခံေမာ္တာ စက္ႀကီးခ်ဳပ္အခမဲ့သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာေသာသင္တန္းသူတစ္ဦး မွ ေမးၿမန္း ေနစဥ္

နဂါးနီ စာအုပ္အသင္း စိန္ရတုအထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ စာအုပ္အထူးေရာင္းပြဲ၊ ကာတြန္းၿပိဳင္ပြဲ အခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

နဂါးနီ စာအုပ္အသင္း စိန္ရတုအထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ စာအုပ္အထူးေရာင္းပြဲ၊ ကာတြန္းၿပိဳင္ပြဲ အခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

နဂါးနီ စာအုပ္အသင္း စိန္ရတုအထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ စာအုပ္အထူးေရာင္းပြဲ၊ ကာတြန္းၿပိဳင္ပြဲ အခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

နဂါးနီ စာအုပ္အသင္း စိန္ရတုအထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ စာအုပ္အထူးေရာင္းပြဲ၊ ကာတြန္းၿပိဳင္ပြဲ အခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

 ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရးအစီအစဥ္ အေျခခံေမာ္တာစက္ႀကီးခ်ဳပ္သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရးအစီအစဥ္ အေျခခံေမာ္တာစက္ႀကီးခ်ဳပ္သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား

သတင္းေထာက္မ်ားမွ သင္တန္းသူမ်ားအား ေမးျမန္းေနစဥ္

သတင္းေထာက္မ်ားမွ သင္တန္းသူမ်ားအား ေမးျမန္းေနစဥ္

နဂါးနီ စာအုပ္အသင္း စိန္ရတုအထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ စာအုပ္အထူးေရာင္းပြဲ၊ ကာတြန္းၿပိဳင္ပြဲ အခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

နဂါးနီ စာအုပ္အသင္း စိန္ရတုအထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ စာအုပ္အထူးေရာင္းပြဲ၊ ကာတြန္းၿပိဳင္ပြဲ အခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

နဂါးနီ အေျခခံေမာ္တာ စက္ႀကီးခ်ဳပ္အခမဲ့သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာေသာသင္တန္းသူမ်ား

နဂါးနီ အေျခခံေမာ္တာ စက္ႀကီးခ်ဳပ္အခမဲ့သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာေသာသင္တန္းသူမ်ား

ေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္ အခမဲ့ သင္တန္း (၁၉-ၾကိမ္ေျမာက္သင္တန္း)

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္ခ်ဳပ္၀န္ထမ္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ လူတိုင္းအလုပ္အကိုင္ရွိပါမွ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳေစပါမည္။အသက္ (၁၅) ႏွစ္မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးေကာင္းသူ၊ မူလတန္းပညာအဆင့္မွ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရျပီးအထိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလံုးအတြက္ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

More

ေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္ အခမဲ့ သင္တန္း (၁၈-ၾကိမ္ေျမာက္သင္တန္း)

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္ခ်ဳပ္၀န္ထမ္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ လူတိုင္းအလုပ္အကိုင္ရွိပါမွ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳေစပါမည္။အသက္ (၁၅) ႏွစ္မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးေကာင္းသူ၊ မူလတန္းပညာအဆင့္မွ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရျပီးအထိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလံုးအတြက္ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

More

ေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္ အခမဲ့ သင္တန္း (၁၇-ၾကိမ္ေျမာက္သင္တန္း)

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္ခ်ဳပ္၀န္ထမ္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ လူတိုင္းအလုပ္အကိုင္ရွိပါမွ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳေစပါမည္။အသက္ (၁၅) ႏွစ္မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးေကာင္းသူ၊ မူလတန္းပညာအဆင့္မွ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရျပီးအထိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလံုးအတြက္ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

More

ေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္ အခမဲ့ သင္တန္း (၁၆ၾကိမ္ေျမာက္သင္တန္း)

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္ခ်ဳပ္၀န္ထမ္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ လူတိုင္းအလုပ္အကိုင္ရွိပါမွ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳေစပါမည္။အသက္ (၁၅) ႏွစ္မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးေကာင္းသူ မူလတန္းပညာအဆင့္မွ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရျပီးအထိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလံုးအတြက္ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

MoreSwitch to our mobile site